21 grudnia 2015 Marihuana lecznicza
Jak na człowieka wpływa regularne stosowanie marihuany?

Przeciwnicy marihuany bardzo często zwracają uwagę na to, że trudno jest zmienić im swoje zdanie na jej temat, koro niełatwo jest odpowiedzieć na pytanie o do, jakie rezultaty przynosi stosowanie jej przez dłuższy czas. Właśnie z tego powodu marihuana nadal w tak wielu krajach jest nielegalna. Samo zagadnienie interesuje jednak nie tylko uczestników dyskusji na temat konopi, ale również badaczy. Dzięki naukowcom z Kanady możemy więc mówić o informacjach, które być może okażą się pomocne w uzyskaniu odpowiedzi na tak nurtujące pytanie. W eksperymencie przeprowadzonym przez naukowców z Kanady wzięło udział 215 osób – pacjentów, którzy przyjmowali marihuanę oraz inne leki z powodu przewlekłych dolegliwości bólowych. 141 spośród nich podawano preparaty, w których stężenie THC wynosiło 12,5 procent w dawce około 2,5 gramów każdego dnia.

Wszyscy pacjenci zostali też poddani starannym badaniom mającym określić wpływ THC na zdrowie. Badano nie tylko krew, ale również to, jak zachowują się nerki, płuca oraz wątroba. Obserwowano też pamięć, a nawet iloraz inteligencji osób poddawanych badaniom. Zapisywano także wszystkie działania niepożądane, co pomagało w lepszej ocenie każdej z grup. Okazało się między innymi, że marihuana wcale nie prowadzi do zwiększonego ryzyka efektów ubocznych. Nie oznacza to, że nie miały one miejsca, równie silnie były jednak nimi zagrożone te osoby, które leczono w sposób standardowy.

Podawanie chorym marihuany nie miało też ujemnego wpływu zarówno na ich pamięć, jak i na intelekt. Okazywało się, że oba wskaźniki ulegały nawet poprawie. Marihuana zmniejszała też intensywność dolegliwości bólowych w sposób bardziej skuteczny niż tradycyjne leki i to właśnie w tym kontekście THC w największym stopniu dawało znać o swojej przewadze. Potwierdziły się również wyniki innych nie tak dawno publikowanych badań mówiące o tym, że marihuana nie powoduje większych zmian w płucach. Stosowanie marihuany medycznej nie prowadziło też do zaburzeń obejmujących najważniejsze narządy takie, jak nerki i wątrobę.

Zobacz również
Marihuana lecznicza

Lecznicze konopie mają obecnie wsparcie w postaci wyników badań, które nie tak dawno pojawiły się od naukowców z Kanady. W przygotowanych artykułach informują oni o tym, że to marihuana...

Obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się nasiona konopi, które wypierają modne nasiona chia. Nazwa będzie oczywiście wskazywać nam na działanie rozweselające, ale tak naprawdę...